โปสเตอร์

Welcome

เว็บไซด์ภาพถ่ายของเรา เป็นที่รวบรวมภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพในอดีตและปัจจุบัน และสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น ดอกไม้นานาชนิด หลากหลายตระกูล ภาพทะเลหมอก หรือ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก สามารถบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง การตกแต่ง ภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงาม

ภาพถ่ายเหล่านี้คมชัด เห็นรายละเอียดการแกะสลักชัดเจน ภาพเหล่านี้ถ่ายจากสถานที่จริง และเก็บรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อเห็นภาพที่คมชัดก็เสมือนได้เห็นของจริง ภาพดอกกล้วยไม้และดอกบัวตระกูลต่างๆ หลากหลายสี ภาพคมชัด สีสันสดใส ภาพจึงออกมาเหมือนของจริงมากๆ

Services
Testimonial
Contact

Services

image
  • ภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายจากสถานที่จริง
  • เก็บรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • ภาพคมชัดเหมือนได้เห็นของจริง
  • ภาพดอกกล้วยไม้และดอกบัวตระกูลต่างๆ สีสันสดใสมากๆ
  • ภาพนกนานาชนิด ได้จากการไปเฝ้าเก็บภาพ
  • ภาพสิงห์โต เสือ ช้าง และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย
  • ภาพธรรมชาติ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ทะเลหมอก
image

เว็บไซด์ภาพถ่ายของเราเป็นที่รวบรวมภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ ภาพทะเลหมอก หรือพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ภาพถ่ายวัดในอยุธยาสามารถบอกถึงความเจริญ ซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงาม

ภาพดอกกล้วยไม้และดอกบัว ตระกูลต่างๆ หลากหลายสี ภาพคมชัด สีสันสดใส ภาพจึงออกมาเหมือนของจริงมากๆ ภาพทะเลหมอก ภาพพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตย์ตก เป็นภาพที่ใช้ความสามารถและความอดทนเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องใช้เวลารอคอยให้ได้จังหวะที่ถูกต้องเพื่อภาพจะได้ออกมาสวยที่สุด และเป็นภาพเดียวในนาทีนั้น ภาพท้องทุ่งนาและป่าเขา ถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรา

home Previous Next

Testimonial

ภาพนกนานาชนิด ถ่ายจากการไปเฝ้าเก็บภาพเพื่อให้เห็นธรรมชาติของนก ในการออกหากิน และใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ภาพสัตว์ต่างๆ เป็นการเก็บอิริยาบทของสัตว์แต่ละประเภท ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ภาพทะเลหมอกและภาพพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก เป็นภาพที่ใช้ความสามารถและความอดทนเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องใช้เวลารอคอยให้ได้จังหวะที่ถูกต้อง เพื่อภาพจะได้ออกมาสวยที่สุด และเป็นภาพเดียวในนาทีนั้น

image 1

ภาพทะเลหมอกและภาพพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก เป็นภาพที่ใช้ความสามารถและความอดทนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อภาพจะได้ออกมาสวยที่สุดและเป็นภาพเดียวในนนาทีนั้น

Walker - TemplateMo.com
image 2

ภาพสัตว์ต่างๆ เป็นการเก็บอิริยาบทของสัตว์แต่ละประเภท ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ภาพทะเลหมอกและภาพพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก เพื่อภาพจะได้ออกมาสวยที่สุดและเป็นภาพเดียวในนาทีนั้น

Jason - TemplateMo.com
image 3

ภาพดอกกล้วยไม้และดอกบัวตระกูลต่างๆ หลากหลายสี ภาพคมชัด สีสันสดใส ภาพจึงออกมาเหมือนของจริงมากๆ ภาพนกนานาชนิด ถ่ายจากการไปเฝ้าเก็บภาพเพื่อให้เห็นธรรมชาติของนก

Danny - FlashMo.com
image 4

ภาพดอกกล้วยไม้และดอกบัวตระกูลต่างๆ หลากหลายสี ภาพคมชัด สีสันสดใส ภาพจึงออกมาเหมือนของจริงมากๆ ภาพนกนานาชนิด ถ่ายจากการไปเฝ้าเก็บภาพเพื่อให้เห็นธรรมชาติของนก

Katey - KoFlash.com
home Previous Next

Contact

Quick Contact Form

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อสอบถาม:

Mailing Address

68/625 ดุลิยาเพลส ซ.นาคนิวาส 37
ถ.นาคนิวาส แขวง/เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230 โทร. 086-744-7440
Email: anongying@yahoo.com

ดู สถานที่ที่ฉันบันทึกไว้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
home Previous